Experimentet – en utställning av medieteknikstudenterna

Tid: 27 oktober 2016-28 oktober 2016 09:00-16:00

Välkommen till Experimentet! Experimentet är en hållplats på en tjugoveckors kurs i forskningsmetodik för medieteknik, där tredje års studenter undersöker vad det innebär att vara delaktig i en oändligt komplex och föränderligt värld. Som en medietekniker.

Kursens innehåll kretsar kring frågor om kunskaps- och vetenskapsteorier, praktikbaserad designforskning, teknovetenskap samt forsknings- och designmetoder. Dessa teman har vi undersökt med stöd av forskningslitteratur, prövande gestaltningar och seminariesamtal. Och nu i Experimentet.

Manifest

Våga ställa frågor, att undersöka.

Pröva frågor och tankar i gestaltningar

Identifiera beprövade strategier och experiment

Leka, skratta, gråta och klia dig i huvudet i mötet med medieteknikens förunderliga motstridigheter

Omfamna motstånd – i motståndet finns energi

Res inte ensam

Sträva inte efter det perfekta

Ha tålamod med det som du inte redan känner till

Gå i dialog med det besvärliga

Dag och tid: 27-28 oktober kl 09:00-16:00
Plats
: Sal Deltat, hus 1, BTH, Campus Karlshamn

 

Karta Otillgänglig