Farnaz Fotrousis disputation i programvaruteknik

Tid: 15 juni 2020 15:00-19:00
Plats: J1630, Campus Gräsvik

Välkommen till Farnaz Fotrousis disputation i programvaruteknik, vid Blekinge Tekniska Högskola.

Avhandlingens titel: ”Combining User Feedback and Monitoring Data to Support Evidence-based Software Evolution”

Plats: Seminariet hålls via Zoom: https://bth.zoom.us/j/62105736045

Vid önskemål om att delta på plats vid seminariet på BTH, vänligen kontakta Svetlana Zivanovic, szi@bth.se.

Avhandling och abstrakt är tillgänglig via: http://bth.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:1427500

Laddar Karta...