Föreläsning inom BTH idrottsakademi

Tid: 13 september 2016 19:00-20:30

Magnus Forssblad, ortoped och docent, kommer till BTH idrottsakademi.

Han kommer att prata om idrottsmedicin, de vanligaste skadorna och hur man arbetar med dessa, samt sin erfarenhet att arbeta med fotbollslandslaget. Han kommer även att prata om rehabilitering, ge konkreta tips på hur man ska agera som idrottare, ledare etc. när det gäller skador samt hur kan man agera preventivt för att minimera skador.

Plats och tid:
Multisalen på BTH kl 19:00.

Karta Otillgänglig