Föreläsning för utnämning till docent i fysisk planering

Tid: 3 december 2021 11:00-12:00
Plats: BTH Campus Karlskrona

Ebba Högström vid Blekinge Tekniska Högskola kommer att ge en provföreläsning för utnämning som docent i fysisk planering.

Föreläsningens titel: Rumsliga omvandlingar i psykiatrin. Om platser, policy, människor och rum.

Plats: C413 A eller via Zoom  Meeting ID: 694 9459 8635 Passcode: 192470

Föreläsningen är öppen för allmänheten och ges på svenska.

Välkommen!

 

Om föreläsningen

Den psykiatriska vården har varit föremål för återkommande omvandlingar vad gäller behandlingsmetoder, diagnoser och organiseringsformer ända sedan de första vårdinrättningarna kom till för drygt 200 år sedan. Vad man kanske inte tänker på är att dessa omvandlingar i stort sett alltid inneburit genomgripande rumsliga förändringar. Var vården bäst bör bedrivas, på vilka platser och i vilka rum är centrala frågor som kommer till uttryck rumsligt, t.ex. i lokalisering, distribution och arkitektonisk utformning av sjukhus, öppenvårdsmottagningar och andra vårdinstitutioner men också i dagens kommunala stödverksamheter som gruppboenden och sysselsättningsverksamheter. Många gånger är omvandlingarna grundade i visioner om något bättre, andra gånger handlar det om pragmatiska lösningar om samlokalisering eller återbruk av tomma lokaler.

Centralt är också vilka rumsliga erfarenheter människor får av platser och rum, och vilka relationer som skapas. Fysiska miljöer accepteras påfallande ofta som neutrala, som bakgrunder. Vad som står på spel är däremot precis det omvända då rumsliga arrangemang verkar lika stödjande som hindrande för verksamheter och aktiviteter, de upprätthåller eller stör maktrelationer, samt är medskapare till erfarenheter av tillhörighet eller utanförskap.

I föreläsningen utgår jag från detta rumsliga perspektiv och visar hur visioner och policies om vård ’rumsliggörs’, ibland i linje med dem, ibland i direkt motsättning, hur individuella erfarenheter är intimt förknippade med platser och rum, ibland goda, ibland dåliga, samt hur vissa användningar leder till att platser stigmatiseras men att det förändras med tiden. Det är en berättelse om dåtidens stora mentalvårdsinstitutioner, om institutionskritiken som fick dem på fall, om grannskapet som integrations- och normaliseringsverktyg, om goda arkitektoniska intentioner med oönskat mottagande, och om ’att leva som alla andra’.

Om Ebba Högström

Jag studerade arkitektur vid Lunds universitet/LTH. Efter över tio år som praktiserande arkitekt disputerade jag i Planering och beslutsanalys vid Kungliga tekniska högskolan 2012. Jag undervisade vid Samhällsplanering och Arkitektur på KTH innan jag 2013 började som universitetslektor i fysisk planering här vid Blekinge Tekniska Högskola.

Mitt forskningsområde handlar om sociala frågor i planering och byggd miljö med särskilt intresse för välfärdens geografier.

 

Laddar Karta...
Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×