Föreläsning inom BTH idrottsakademi

Tid: 9 maj 2016 18:30-20:00

BTH idrottsakademi och SISU Idrottsutbildarna har bjudit in Nadja Casadei, Caroline Ek, Rolf Lindberg och Keith Karlsson för en paneldiskussion kring sponsring och varumärke, både för den enskilde idrottaren och för idrottsföreningar i stort.

Plats: Multisalen på Campus Gräsvik
Tid: kl 18:30 – 20:00

Föreläsningen är kostnadsfri och öppen för alla!

Karta Otillgänglig