Forskningsrön kring äldres hälsa presenteras

Tid: 12 september 2019 (heldag)
Plats: Multisalen, Campus Gräsvik

Vid BTH pågår flera stora nationella forskningsprojekt kring äldres hälsa. Vart tredje år arrangerar forskarna en ”probanddag” där deltagarna i projekten bjuds in för att höra några av forskarna i populärvetenskaplig form berätta om aktuella resultat och tillämpningar från den pågående äldreforskningen.

Laddar Karta...