Förvalta eller utveckla – om stadsutveckling i ett världsarv

Tid: 5 juli 2018 16:00-18:00

Välkommen till sommarens mest intressanta paneldebatt om stadsutveckling i ett världsarv, med många spännande internationella, nationella och lokala deltagare.

Plats: Fredrikskyrkan i Karlskrona

Moderator: Cornelius Holtorf, Unescoprofessor i framtidsarkeologi, Linneuniversitetet

Paneldeltagare:
Anette Johansson, översiktsplanerare Boverket
Mats Djurberg, generalsekreterare svenska Unescorådet
Tuna Tasan Kok, professor i planering, Amsterdam universitet (NL)
Kristina Nilsson, professor i fysisk planering, Luleå Tekniska universitet
Magnus Larsson, politiker (C) Karlskrona
Ola Swärdh, Planeringsstrateg Karlskrona kommun

Debatten arrangeras med anledning av att Karlskrona firar 20 år som ett UNESCO världsarv, samt att Institutionen för fysisk planering på BTH är arrangörer av en internationell konferens som samlar forskare i planering (AESOP se länk AESOP.2018.se). Debatten genomförs som ett samverkansprojekt mellan BTH, Boverket och Karlskrona kommun.

Debatten kommer genomföras på engelska.

Karta Otillgänglig