Gästföreläsning om överdrivet datorspelande

Tid: 11 maj 2016 15:15-16:15

Sal: J1620, BTH, Campus Gräsvik

 
Välkomen till en öppen gästföreläsning om överdrivet datorspelande!

Patrik Smetana håller föreläsning om överdrivet datorspelande. Föreläsningen går bland annat in på positiva effekter av datorspel, forskning inom området, varnings-signaler på problemspelande samt hur samhället ser på problematiken.

Patrik Smetana är socionom och systemvetare och driver företaget Digital Balans. Han hjälper föräldrar och datorspelare att sätta sunda gränser mellan spel och andra aktiviteter.

Välkommen på en inspirerande gästföreläsning!

Gästföreläsningen anordnas av institutionen för kreativa teknologier, BTH, i samarbete med Studentregion Blekinge, inom ramen för ett pågående forskningsprojekt om spelglädje och spelberoende finansierat av Svenska Spels Forskningsråd.

Karta Otillgänglig