Hälsoteknik – räddar vår framtid? Öppen föreläsning i tillämpad hälsoteknik

Tid: 13 oktober 2016 13:00-15:00

Peter Anderberg, verksam som forskare vid BTH, håller en docentföreläsning med rubriken ämnet ”Hälsoteknik – räddar vår framtid?”

Plats: Sal G404, hus G, plan 4, BTH, Campus Gräsvik, Karlskrona

Utvecklingen inom hälsoteknikområdet har varit hög de senaste åren och inga tecken tyder på någon avmattning framöver. Användning av olika former av teknik inom välfärdssektorn antas allmänt vara den enskilt viktigaste faktorn för våra möjligheter att lösa framtidens utmaningar med bl.a. demografiska förändringar och ökade krav på kvalitet på de tjänster som tillhandahålls.

Denna föreläsning kommer diskutera möjligheter och problem med användning av teknik inom hälsoområdet, med utgångspunkt från forskningen i tillämpad hälsoteknik på BTH.

Observera: docentföreläsningen är en av två öppna docentföreläsningar med start 13:00 där den andra docentföreläsningen startar direkt efter den första i samma lokal.

Peter Anderberg är civilingenjör utbildad i Lund och Santa Clara University i hjärtat av San Silicon Valley. Han genomförde sin forskarutbildning i Lund på Certec vid Institutionen för designvetenskaper. Peter har under hela sin karriär som forskare varit ingenjör och tekniker i olika miljöer där man har jobbat med hälsa, vård och omsorg.  Han deltar i flera stora forskningsprojekt inom hälsoteknik både internationellt, nationellt och lokalt.

För ytterligare information kontakta Peter Anderberg på telefon 0455-38 54 36.

För anmälan, vänligen svara på detta mejl eller kontakta forskningforskarniva@bth.se , senast 7 oktober.

Observera: docentföreläsningen är en av två öppna docentföreläsningar med start 13:00 där den andra docentföreläsningen startar direkt efter den första i samma lokal.

Föreläsningen är öppen för allmänheten. Föreläsningen hålls på svenska.

Karta Otillgänglig