Högskoleprovet

Tid: 29 oktober 2016 (heldag)

Lördagen den 29 oktober skrivs högskoleprovet i hela länet. Sista anmälningsdag var den 15 september.

Nästa provtillfälle är den 1 april 2017. Du kan anmäla dig från och med den 15 januari 2017.

Karta Otillgänglig