Högskoleprovet genomförs

Tid: 8 maj 2021 (heldag)

Högskoleprovet våren 2021 genomförs vid två provtillfällen, den 13 mars respektive den 8 maj 2021.

Anmälan till högskoleprovet våren 2021 öppnar den 12 januari 2021 klockan 08.00.

Sista anmälningsdag till högskoleprovet våren 2021 är senast den 18 januari kl. 24.00.

Det är en anmälan till båda provtillfällena, och UHR avgör fördelningen av de anmälda provdeltagarna mellan de två provtillfällena.

Läs mer om högskoleprovet.

Karta Otillgänglig