Hur kan vi utveckla produkter för ett hållbart samhälle? Populärvetenskaplig lunchföreläsning

Tid: 23 november 2018 12:15-13:00
Plats: BTH Campus Gräsvik

De två BTH-forskarna Sophie Hallstedt och Jesko Schulte en populärvetenskaplig föreläsning sitt område, hållbar produktutveckling. Föreläsningen är öppen för alla, inga förkunskaper behövs och den ges på svenska.

Det är bråttom nu om vi vill begränsa klimatförändringarna! En nyhet som stack ut i de senaste veckornas medierapportering är meddelandet från FN:s klimatpanel där man slår fast att det krävs en drastisk omställning av vårt samhälle om vi ska ha en chans att motverka en miljökatastrof. Det vi dock ofta glömmer är att klimatförändringar visserligen är ett allvarligt problem men inte vårt enda problem. Det handlar även om en accelererande artutrotning, degradering och förgiftning av jord och vatten, och mycket mer.

Produkter och tjänster spelar en nyckelroll i omställningen till ett mer hållbart samhälle eftersom nästan allt vi gör involverar användningen av just produkter och tjänster. Bara från det att vi går upp ur sängen på morgonen, öppnar dörren till badrummet, och gör våra toalettbestyr använder vi tusentals produkter och tjänster som möjliggjort denna första aktivitet under dagen.

Men det handlar inte bara om ansvarsfullt framtagna råmaterial och miljövänliga tillverkningsmetoder. Den största delen av en produkts påverkan, under dess så kallade livscykel, avgörs nämligen redan i produktutvecklingen, när man bestämmer vad för slags produkt det ska vara och hur den ska bli.

I den här lunchföreläsningen kommer BTH forskarna Sophie Hallstedt och Jesko Schulte att berätta mer om vad hållbar produktutveckling egentligen är och hur de arbetar tillsammans med industrin och andra aktörer för att göra den nödvändiga samhällsomställningen möjlig (och helst också lite rolig).

Var: Lövsalen i biblioteket på BTH.

Hur: Det är helt gratis att vara med och inga förkunskaper inom ämnet krävs.

Föreläsningen hålls på svenska. Det är helt okej om du vill ta med och äta din lunch under tiden.

Välkommen!

 

Laddar Karta...