Informationsträff om forskningsdata

Tid: 30 maj 2017 10:00-15:00
Plats: Campus Gräsvik

Välkommen till en informationsträff om forskningsdata, där vi försöker besvara frågor som vilken väg pekar regeringen ut vad gäller öppen tillgång till forskningsdata. Det handlar om vem som äger forskningsdata, vad säger lagen om arkivering, hur löser vi bevarandefrågor, samt alla de frågeställningar som du har om dokumentation av data, formatfrågor, upphovsrätt och krav från forskningsfinansiärer mm.

Evenemanget är gratis, men för att förbereda oss bättre vill vi gärna att du anmäler ditt intresse via denna länk:

Vi träffas i bibliotekets IT-verkstad, Campus Gräsvik.

Hjärtligt välkommen!

Program

10:00 – 11:00 Svenska lärosäten och den framtida tillgängligheten till forskningsdata – infrastruktur och organisation. Max Petzold, föreståndare och Elisabeth Strandhagen, forskningssamordnare, Svensk Nationell Dataservice.

11:00 – 12:00 Vem äger forskningsdata? Erfarenheter från Göteborgs universitet. Kristina Ullgren, jurist, GU.

12:00 – 13:00 Lunch.

13:00 – 14:00 Sitter vi på en datasophög – Vad är ett beständigt dataformat? Björn Lundell, bitr. professor i datavetenskap, Högskolan i Skövde.

14:00 – 15:00 Vad kräver forskningsfinansiärerna och hur hanterar vi forskningsdata i myndigheten/organisationen nu och framöver? Eva-Lisa Ahnström, projektrådgivare, Olivia Simsson, arkivarie och Peter Linde, bibliotekarie BTH.

Laddar Karta...