International day

Tid: 15 november 2016 10:00-15:00

Tisdagen den 15 november genomförs International day på BTH. Det blir föreläsningar och andra aktiviteter på Campus Gräsvik.

Gästföreläsare på International day är Leo Razzak. Han håller sin föreläsning kl 10:15 i Multisalen, Campus Gräsvik. Mer information om honom längst ner på sidan

PROGRAM

10:00
Official Opening
Anders Hederstierna (Multisalen)

10:15
“Diversity as a key to success”
Lecture by Leo Razzak (Multisalen)

11:30
Stands open for visitors to explore different cultures

By BTH students (Hall)

13:00           
International Karaoke

14:00
Documentary
(J1630)

14:00
Presenting MFS experience in Vietnam (J1620)
Talk about MFS experience by Maria Rungvist and Mikael Bäckman

14:00
Dance Classes
(Hall)

14:00 – Dance performances

14:15 – Indian dance class

15.00 – French dance class

15.15 – Salsa class

16.15 – Merengue class

17.00 – Surprise        

Leo Razzak beskriver sig själv som en social entreprenör som ser innovativa lösningar på samhällets mest angelägna problem. Han har under flera år arbetat på Fryshuset i Stockholm men har även arbetat med nyhetsjournalistik på Sveriges Radio P3 Nyheter. Han håller också utbildningar i hur vi drar nytta av ett multikulturellt Sverige, med tesen att nyckeln till framgång är en identitetsfråga.

Leo Razzak har en unik förmåga att kommunicera med sin publik, han är en talare som både engagerar och underhåller och har under hela sin yrkesverksamma karriär jobbat med att försöka förtydliga de bakomliggande svaren på frågorna som rör integration, mångfald och ungdomsproblematik. Men han gör det utifrån en vinkel som inte alltid får utrymme i debatten. Leo är även en mycket uppskattad föreläsare inom kommunikation.

       

Karta Otillgänglig