Jayne Bryant’s licentiatseminarium

Tid: 11 februari 2021 09:30-12:00

Licentiatseminarium vid institutionen för strategisk
hållbar utveckling, Blekinge Tekniska Högskola.

Avhandlingens titel:  Learning as a Key Leverage
Point for Sustainability Transformations

Plats: Seminariet hålls via Zoom:
https://bth.zoom.us/j/3857351459
Lösenord: JYBLic2021

Licentiatuppsatsen och abstrakt är tillgänglig via:
https://bit.ly/39PWIcB

 

Karta Otillgänglig