Jimmie Anderséns disputation i fysisk planering

Tid: 24 januari 2020 13:00-15:00
Plats: BTH Campus Gräsvik

Välkommen till Jimmie Andersèns disputation i fysisk planering vid Blekinge Tekniska Högskola.

Avhandlingens titel: Ett politiskt bygge: – översiktsplaneringens innehållsmässiga utveckling

Plats: C413, Campus Gräsvik, Karlskrona

Avhandling och abstrakt är tillgängligt på http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:1371443

http://bth.diva-portal.org/smash/get/diva2:1371443/FULLTEXT03.pdf

 

Laddar Karta...