Liesel Carlssons disputation i strategisk hållbar utveckling

Tid: 20 december 2019 09:30-12:00
Plats: J1650, Campus Gräsvik

Välkommen till Liesel Carlssons disputation i strategisk hållbar utveckling vid Blekinge Tekniska Högskola.

Avhandlingens titel: Inviting Community into the Development of Globally Sustainable Food Systems

Avhandling och abstrakt är tillgängliga via: http://bth.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1373703&dswid=-4646

Laddar Karta...