Linda Paxlings disputation

Tid: 25 januari 2019 10:00-13:00
Plats: Campus Karlshamn

Välkommen till Linda Paxlings disputation i ämnet teknovetenskapliga studier vid Blekinge Tekniska Högskola.

Lokal: Rio Grande, Campus Karlshamn, Karlshamn

Avhandlingens titel: “Transforming Technocultures: Feminist Technoscience, Critical Design Practices and Caring Imaginaries

Opponent: Dr. Johanna Sefyrin, Linköpings universitet

Betygsnämnd:
Prof. Cecilia Åsberg, KTH
Dr. Caroline Wamala (docent), Stockholms universitet
Dr. Anna Croon Fors (docent), Umeå universitet

Suppleant: Prof. Markus Fiedler, BTH

Huvudhandledare: Senior prof. Lena Trojer, BTH
Examinator: Senior prof. Lena Trojer, BTH
Handledare: Dr. Peter Giger, BTH

Avhandling och abstrakt finns tillgängliga här.

 

 

Laddar Karta...