Lunchseminarium om Ekonomipriset 2016

Tid: 12 december 2016 12:00-13:00

BTH ger en populärvetenskaplig föreläsning över Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne 2016.

Kungl. Vetenskapsakademien har beslutat utdela Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne 2016 till Oliver Hart, Harvard University, Cambridge, MA, USA och Bengt Holmström, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, MA, USA, ”för deras bidrag till kontraktsteorin”.

Välkommen till en populärvetenskaplig föreläsning om kontraktsteori.

Dag: Måndagen den 12 december
Tid: Kl 12:00-13:00
Sal: J1650, Campus Gräsvik

 

Karta Otillgänglig