Maria Ermans licentiatseminarium

Tid: 29 januari 2019 10:00-13:00
Plats: Campus Gräsvik

Välkommen  till Maria Ermans licentiatseminarium i ämnet telekommunikation vid institutionen för tillämpad signalbehandling, Blekinge Tekniska Högskola.

Avhandlingens titel: Applications of Soft Computing for Wireless Communications

Plats: Sal J1620, Campus Gräsvik, Karlskrona​​

Licentiatuppsatsen är tillgänglig via: http://bth.diva-portal.org/smash/get/diva2:1264294/FULLTEXT01.pdf​​

 

Laddar Karta...