mHealth – en ny dimension av omvårdnad? Öppen föreläsning i omvårdnad

Tid: 13 oktober 2016 13:00-15:00

Doris Bohman, verksam forskare vid BTH,  håller en docentföreläsning med titeln ”mHealth – en ny dimension av omvårdnad?”

Plats: Sal G404, hus G, plan 4, BTH, Campus Gräsvik, Karlskrona.

Doris Bohmans docentföreläsning kommer övergripande att behandla möjligheter och utmaningar med introduktionen av mobil teknologi, mHealth, inom omvårdnad med fokus på användarperspektivet

Observera: docentföreläsningen är en av två öppna docentföreläsningar med start 13:00 där den andra docentföreläsningen startar direkt efter den första i samma lokal.

Doris Bohman disputerade 2008 med en etnografisk studie om äldre sydafrikaner i förändring – deras dagliga liv, föreställningar kring hälsa och sjukdom samt påverkan på omvårdnad och familjestruktur. Doris har sedan disputationen fokuserat på olika aspekter av kulturkompetens inom hälso- och sjukvård och utbildning samt användandet av informations- och kommunikationsteknologi, IKT, i en hälsokontext.

För ytterligare information kontakta Doris Bohman på telefon 0455-38 54 04.

För anmälan, vänligen svara på detta mejl eller kontakta forskningforskarniva@bth.se , senast 7 oktober.

Föreläsningen är öppen för allmänheten. Föreläsningen hålls på svenska.

 

Karta Otillgänglig