BTH medverkar på Världsarvsdagarna

Tid: 25 oktober 2019 (heldag)
Plats: Sparresalen

Världsarvet som en design challenge, klockan 09.00-10.00
Blekinge Tekniska Högskolas studenter från Värdeinnovation presenterar resultat från deras innovationsprojekt. Presentation på engelska och svenska.
Plats: Sparresalen

Modelldriven utveckling och innovation i vårt världsarv från 1600-talet och framåt, klockan 12.00-13.00
BTH-professor Tobias Larsson föreläser på Världsarvsdagarna. Lär dig mer om användningen av fysiska och digitala modeller för att driva produktutveckling och hur detta har sina rötter i vårt marina världsarv. Tobias Larsson, professor i maskinteknik på BTH och Ivar Wenster, byggnadsantikvarie.
Plats: Sparresalen, Karlskrona

Läs mer om Världsarvsdagarna.

Laddar Karta...