Nasir Mehmood Minhas licentiatseminarium/ Licentiate Seminar

Tid: 8 januari 2019 14:00-16:00
Plats: J1650, Campus Gräsvik

Välkommen till Nasir Mehmood Minhas licentiatseminarium vid Institutionen för programvaruteknik, Blekinge Tekniska Högskola

Avhandlingens titel: Regression Testing Challenges and Solutions: An Industri-Academia Perspective

Ämne: Programvaruteknik

Examinator och huvudhandledare: prof. Jürgen Börstler

Granskare: Tanja E.J. Vos, Associate Prof. at Technical University of Valencia, Spain and Prof. at Open University of the Netherlands, Heerlen, The Netherlands

Licentiatuppsatsen och sammandrag är tillgängliga här.

You are welcome to attend Nasir Mehmood Minhas´s licentiate seminar at Blekinge Institute of Technology.

Thesis title: Regression Testing Challenges and Solutions: An Industri-Academia Perspective

Research education subject: Software Engineering

Examiner and main supervisor: prof. Jürgen Börstler

Reviewer: Tanja E.J. Vos, Associate Prof. at Technical University of Valencia, Spain and Prof. at Open University of the Netherlands, Heerlen, The Netherlands

Thesis and abstract available here.

Laddar Karta...