NU-konferens 2016

Tid: 15 juni 2016-17 juni 2016 (heldag)
Plats: Blekinge Tekniska Högskola

NU2016 – Sveriges största konferens för utveckling av högre utbildning, 15-17 juni i Malmö.

NU, som står för nätverk och utveckling, är en nationell konferens som anordnas vartannat år och vänder sig till alla som är engagerade i svensk högre utbildning.

Huvudsyftet med konferensen är att främja pedagogiskt utvecklingsarbete genom att erbjuda en mötesplats för spridning, dialog och debatt.

BTH och lärosäten syd står som arrangörer av NU2016. Det övergripande temat för konferensen är:  Högskolan i samhället och samhället i högskolan – Digitalisering, demokrati och delaktighet.
Vill du bidra och/eller bara delta i konferensen, läs mer på www.nu2016.se
Kontaktpersoner på BTH:
Lasse Bourelius & Christina Hansson
Laddar Karta...