Öppen föreläsning: Medical image analysis: a computational approach in diabetes research

Tid: 30 augusti 2017 14:15-15:00
Plats: Campus Gräsvik

Abbas Cheddad, verksam som forskare vid BTH, håller en docentföreläsning i ämnet datavetenskap tisdagen den 30 augusti. Föreläsningen är öppen för allmänheten.

Föreläsningens titel: ”Medical image analysis: a computational approach in diabetes research”

Datum: Onsdagen den 30 augusti kl. 14:15
Plats: Sal J1610, hus J, plan 1, BTH, Campus Gräsvik, Karlskrona.

Föreläsningen kommer att hållas på engelska.

Bakgrund
Medicinsk bildbehandling är en vetenskaplig disciplin där digital bildbehandling och analys appliceras för att möta specifika medicinska problem. Det är ett tvärvetenskapligt område som omfattar tillämpad data- och medicinsk/biologisk vetenskap. Medicinsk bildbehandling har visat sig vara mycket viktig för visualisering av medicinska data. Medicinska bilder genereras med hjälp av olika tekniker (eng. scanners). Till exempel, optisk projektionstomografi (OPT) har framkommit som ett kraftfullt tredimensionellt (3D) scanningsverktyg för att studera små biomedicinska prover. Det finns fortfarande utmaningar i processen att generera bilder med OPT-teknik, vilket visar sig i form av vissa kvalitetsaspekter. De kommersiella OPT-scannrarnas funktionalitet möter i viss utsträckning en del av dessa problem, men de tillgängliga lösningarna är varken adekvata eller praktiska. Det är även oklart hur andra problem ska hanteras.

Föreläsningen ger en kort översikt över OPT-scanning och dess begränsningar. Olika beräkningsverktyg som kan förbättra bildgenerering och tomografisk rekonstruktion beskrivs. Avslutningsvis ges exempel på 3D-rekonstruktioner.

Laddar Karta...