Öppen föreläsning: Digitala utmaningar i vardagen: källkritik, sökkritik och källtillit

Tid: 7 oktober 2019 15:00-16:00
Plats: Lövsalen, biblioteket på Campus Gräsvik

Olof Sundin, professor vid Lunds universitet, har under många år forskat om informationssökning och källkritik samt om hur den digitala infrastrukturen förändrar förutsättningarna för hur kunskap representeras.

Han har haft flera expertuppdrag, bland annat för Skolverket och Skolinspektionen, och han är medlem i Statens medieråds vetenskapliga råd. Olof Sundin är tillsammans med Jutta Haider aktuell med boken ”Invisible search and online search engines: The ubiquity of search in everyday life” (2019, Routledge) och han forskar för närvarande i projektet ”Algoritmer och källkritik: Ungas förståelser och samhällets förväntningar” (Vetenskapsrådet).

 

Laddar Karta...