Öppen föreläsning: docentföreläsning i programvaruteknik

Tid: 21 januari 2020 13:00-14:00
Plats: BTH Campus Gräsvik

Nauman bin Ali kommer att ge en provföreläsning för utnämning som docent i programvaruteknik den 21 januari 2020.

Föreläsningens titel: Improving industry-relevance of software engineering research

Plats: sal C334, BTH, Campus Gräsvik, Karlskrona

Föreläsningen är öppen för allmänheten och ges på engelska.

Bakgrund:
Software Engineering (SE) syftar till att förbättra vår förmåga att utveckla programvara av hög kvalitet som levererar kundvärde, i tid och kostnadseffektivt. Nödvändigheten av mjukvara när det gäller mänsklig utveckling gör SE till en extremt relevant disciplin.

Under åren har vi förlitat oss på empiriska forskningsmetoder för att upprätta en disciplin för programvaruteknik på vetenskaplig grund. Att förbättra den industriella relevansen för vår forskning är dock fortfarande en utmaning.

Föreläsningen inleds med en kort överblick över utvecklingen inom empirisk programvaruteknik. Vidare kommer utvalda bidrag till forskningsmetoder i programvaruteknik och deras tillämpningar för att förbättra kommunikation mellan industrin och akademin presenteras.

Nauman bin Ali har en B.Sc. examen i datavetenskap och M.Sc. och Ph.D. examen i programvaruteknik. Han arbetar vid Institutionen för programvaruteknik vid Blekinge Tekniska Högskola. Han är engagerad i empirisk forskning inom programvaruteknik. Hans forskningsintressen inkluderar Lean och Agile programvaruutveckling, programvarutestning, visualisering av programvara, simulering av programvaruprocesser och evidensbaserad programvaruteknik

Laddar Karta...