Öppen föreläsning: docentföreläsning i strategisk hållbar utveckling

Tid: 23 januari 2020 13:15-14:15
Plats: J1610, Campus Gräsvik

Henrik Ny håller en provföreläsning för utnämning till docent i strategisk hållbar utveckling den 23 januari 2020.

Föreläsningens titel: Hållbara transporter – hur kan vi ställa om i tid? / Sustainable mobility – how could we make the transition in time?

Föreläsningen är öppen för allmänheten och ges på engelska.

Transportsektorn och dess beroende av fossila bränslen är en av de största utmaningarna i den kommande övergången till ett klimatneutralt och hållbart samhälle. För närvarande pågår en hel del politisk debatt kring lämpliga vägar framåt i denna fråga, men vad säger den senaste forskningen?

Bakgrund:
Denna föreläsning använder exempel från tio års forskning i nära samarbete med samhällsaktörer för att visa varför en snabbare övergång till hållbar mobilitet är nödvändig, hur den i princip skulle kunna göras samt hur den skulle kunna löna sig för samhället.

Henrik Ny har en masterexamen i kemiteknik och en inom environmental management and policy. Han har också en doktorsexamen i maskinteknik som fokuserade på att visa hur systemanalys, livscykelbedömning och andra verktyg kan kombineras med ett ramverk för strategisk hållbar utveckling. Henrik driver SustainTrans-gruppen inom avdelningen för strategisk hållbar utveckling vid Blekinge Tekniska Högskola. Henrik och hans team är fokuserade på forskning i nära samarbete med företag och offentliga partnerorganisationer för att undersöka vad som krävs för att ställa om transport- och energisystem till hållbarhet i tid. Henrik driver också undervisning inom relaterade områden inom institutionen.

Laddar Karta...