Öppen föreläsning: Stefan Wagners utnämning till docent

Tid: 18 december 2020 11:00-12:00
Plats: Campus Gräsvik

Stefan Wagner vid Blekinge Tekniska Högskola kommer att ge en provföreläsning för utnämning till docent i ämnet matematik den 18 december 2020.

Föreläsningens titel: Geometri utan punkter

Plats: Sal G340, BTH, Campus Gräsvik, Karlskrona.

Online: https://bth.zoom.us/j/67656029447?pwd=NFpjeUdQYUtpYUR1OVZ2aS8xT2NBUT09
Meeting ID: 676 5602 9447 Passcode: 810972

Föreläsningen är öppen för allmänheten. Föreläsningen kommer att hållas på engelska.

Bakgrund:
I denna föreläsning kommer jag att illustrera idén bakom icke-kommutativ geometri, en helt ny gren av matematik som har blomstrat de senaste åren, både i analytiska och algebraiska stilar, i syfte att komplettera geometriseringen av matematik. Icke-kommutativ geometri försöker också ge en kvantmotsvarighet till klassiska geometrier, vilket är av extremt intresse för teoretisk fysik.

Närmare bestämt så kommer jag först att diskutera förhållandet mellan geometriska rum, exempelvis den reella tallinjen eller enhetscirkeln i planet, och deras associerade (kommutativa) algebror av funktioner. I synnerhet kommer jag att nämna vad detta har att göra med klassisk Fourier-transformation. Därefter kommer jag att ge matematisk mening till uttrycket ”(geometriskt) kvantrum”, som står i centrumet av den icke-kommutativa geometrin, och visa hur kvantrum kan användas för att beskriva geometrin av rumtid på ett mycket ekonomiskt sätt.

Jag fick mitt diplom i matematik (med biområdet teoretisk fysik) vid Darmstadts tekniska universitet 2007 och jag fick min doktorsexamen i matematik (Dr. rer. Nat.) vid Friedrich-Alexander universitet Erlangen-Nürnberg 2011. Därefter har jag undervisat i kurser på universitetsnivå och genomfört forskningsprojekt i fyra olika länder: Danmark, (Köpenhamns universitet), Finland (Helsingfors universitet), Tyskland (Münsters universitet och Hamburgs universitet), och Sverige (Blekinge Tekniska Högskola och Linnéuniversitetet).

Sedan juni 2019 arbetar jag som universitetslektor vid institutionen för matematik och naturvetenskap vid Blekinge Tekniska Högskola. Min forskning kretsar kring frågan om det finns ett lämpligt sätt att studera icke-kommutativ geometri av så kallad knippen som är av ökande intresse för olika tillämpningar av geometri och matematisk fysik.

Laddar Karta...