Öppen föreläsning i datavetenskap: docentföreläsning

Tid: 20 december 2019 11:15-12:30
Plats: Sal J1620, Campus Gräsvik

Martin Boldt kommer att ge en provföreläsning för utnämning som docent i ämnet datavetenskap. Föreläsningen är öppen för allmänheten.

Föreläsningens titel: Data-drivna metoder för intelligent dataanalys

Idag finns en enorm tillgång till data (BigData) från olika typer av processer och företeelser. För att kunna utvinna information och kunskap ur sådana stora datamängder behövs intelligenta metoder för dataanalys, t.ex. från området artificiell intelligens (AI). Sådana metoder kan användas för att lösa olika komplexa uppgifter, till exempel att identifiera cancertumörer eller att få bilar självkörande. Denna föreläsning ger dels en populärvetenskaplig introduktion till AI samt tar upp exempel på hur sådana metoder kan användas för att adressera olika typer av problem. Dessutom presenteras ett urval av olika forskningsstudier som genomförts tillsammans med exempelvis Ericsson Research och Polisen. De studier som presenteras involverar bl.a. förutsägelser av fel i Telekom-basstationer samt strukturerad insamling och analys av brottsplatsdata från mängdbrott.

Martin Boldt har en magisterexamen i programvaruteknik och en doktorsexamen i datavetenskap. Han arbetar på institutionen för datavetenskap på Blekinge Tekniska Högskola. Hans huvudsakliga forskningsintresse är dataanalys med hjälp av olika AI-/Data Science-baserade metoder som appliceras inom olika områden, t.ex. datorsäkerhet respektive Telecom. Han är också programansvarig för BTH:s nystartade Civilingenjörsutbildning i AI och maskininlärning.

Föreläsningen kommer att hållas på engelska.

Laddar Karta...