Öppen föreläsning i maskinteknik: docentföreläsning

Tid: 10 december 2019 15:15-16:15
Plats: J1630, Campus Gräsvik

Alessandro Bertoni kommer att ge en provföreläsning för utnämning som docent den 10 december 2019.

Föreläsningens titel: Produktutvecklingsmetoder: varför behöver vi dem för en bättre värld

Ämnesområden: Maskinteknik, produktutveckling

Föreläsningen är öppen för allmänheten.

Under 2015 krävde alla FN:s medlemsstater, för första gången i historien, en global insats för att möta nuvarande utmaningar för hållbar utveckling. Det råder inte längre något tvivel om brådskan av konkreta åtgärder. Samtidigt bevisar den på ett globalt plan accelererande tillväxten inom teknik, BNP och utbildning att vi lever i den mest innovativa och mest föränderliga eran i mänsklighetens historia samtidigt som vår potential för att skapa innovationer är högre än någonsin tidigare. De viktigaste frågorna är: Hur kan vi utnyttja denna potential? Och hur kan vi som ingenjörer utveckla nya produkter och tjänster för att göra det? Produktutveckling är en komplex och tvärvetenskaplig aktivitet som kräver specifika metoder och väldefinierade processer för att effektivt leverera den önskade lösningen.

Föreläsningen tar er med på en resa om hur ingenjörer har utvecklat lösningar för att förbättra världen genom århundradena och varför det är så relevant att vi tillämpar och fortsätter att uppdatera produktutvecklingsmetoder och processer i vårt dagliga arbete.

Alessandro Bertoni har en M.Sc. i Management Engineering från Bergamo Universitet och en doktorsexamen inom produktinnovation från Luleå Tekniska Universitet. Sedan 2014 arbetar han på Institutionen för Maskinteknik vid Blekinge Tekniska Högskola. Alessandros forskning fokuserar på metoder och verktyg för att stödja de tidiga produktutvecklingsstadierna för produkt-tjänstesystem och systemteknik. Hans primära forskningsbidrag är inom värdedriven utveckling, datadriven utveckling och värdevisualisering.

Föreläsningen kommer att hållas på engelska.

Laddar Karta...