Öppen föreläsning inom BTH idrottsakademi

Tid: 21 november 2017 19:00-20:30
Plats: Campus Gräsvik

Göran Kenttä kommer till inom BTH idrottsakademi och ger en öppen föreläsning på temat: ”Vad innebär en hållbar idrottskarriär – betydelsen och sambandet mellan hur du mår och presterar”.

Göran Kenttä, fil.dr i psykologi, forskar och undervisar vid Gymnastik-  och idrottshögskolan inom ämnesområdet idrottspsykologi med huvudsaklig inriktning på träningsprocessen ur ett stress- och återhämtningsperspektiv.

Göran Kenttä har skrivit ett stort antal artiklar, bokkapitel samt böcker. Han är ofta inbjuden som föreläsare inom hela idrottsrörelsen samt engagerad både nationellt och internationellt i flertal idrottspsykologiska utvecklingsarbeten.

Plats: Multisalen, Campus Gräsvik

Föreläsningen är öppen för alla och gratis!

 

Laddar Karta...