Öppen föreläsning i medicinsk statistik

Tid: 30 mars 2017 10:15-11:30
Plats: Campus Gräsvik

Claes Jogréus, verksam som lektor vid BTH, håller en docentföreläsning i ämnet medicinsk statistik torsdagen den 30 mars. Föreläsningen är öppen för allmänheten.

Föreläsningens titel: ”Motionens betydelse för överlevnaden för äldre samt några aspekter på frailtymodeller.”

Datum: Torsdagen den 30 mars kl. 10:15
Plats: Sal J1650, hus J, plan 1, BTH, Campus Gräsvik, Karlskrona.

Föreläsningen kommer att hållas på svenska.

Bakgrund
Man vet sedan tidigare att motion har en positiv inverkan på välbefinnandet, nattsömnen och hjärt- och kärlfunktionerna. Motion skyddar också mot depression, förbättrar muskelstyrkan, minnet och koncentrationsförmågan, men hur inverkar motion på överlevnaden och hur ofta bör man motionera? Är intensiv motion bättre än lätt motion? Överlevnaden beror också på många andra faktorer som t.ex. ålder, rökning, muskelstyrka och balans, sociala förhållanden (t.ex. på om man är sambo eller ej), minne och uppmärksamhet samt utbildningsnivå. Under föreläsningen presenteras en studie som skattar motionens betydelse för överlevnaden i närvaro av dessa olika faktorer.

Föreläsningen tar också upp ett grundforskningsproblem. Förutom olika mätbara faktorer har man på senare tid börjat arbeta med modeller som även tar med en individuell ”skörhet” (frailty) som har en viss statistisk fördelning i befolkningen, s.k. frailtymodeller. Olika modeller av denna typ presenteras och jämförs.

Claes Jogréus är universitetslektor vid BTH sedan juli 1991. Han disputerade i matematisk statistik vid Lunds Tekniska Högskola 1991. Han arbetar inom medicinsk statistik med tonvikt på analys av överlevnadsdata och har skrivit ett drygt tjugotal vetenskapliga artiklar. Claes har medverkat i forskningsprojekt i flera roller: som ansvarig för forskningen vid institutionen för matematik och naturvetenskap och som forskare. Han har också varit prefekt 1993-2003.

För ytterligare information, kontakta Claes Jogréus på cjo@bth.se eller på telefon 0455-38 54 05.

Laddar Karta...