Öppen föreläsning i omvårdnad: Tid vår tids utmaning vid implementering och tillämpning av kärnkompetenser i vård och utbildning

Tid: 20 september 2017 09:00-10:00
Plats: Campus Gräsvik

Christel Borg, verksam som lektor och forskare vid BTH, håller en docentföreläsning i ämnet omvårdnad den 20 september. Föreläsningen är öppen för allmänheten.

Föreläsningens titel: Tid vår tids utmaning vid implementering och tillämpning  av kärnkompetenser (specifikt informatik/e-Hälsa) i vård och utbildning

Datum: 20 september kl 09:00
Plats:
sal J1640, hus J, plan 1, BTH, Campus Gräsvik, Karlskrona.

Föreläsningen kommer att hållas på svenska.

Bakgrund
Implementering av informationsteknologi (IKT)i hälso- och sjukvården är en utmaning som visat sig ta tid. Informatik/e-Hälsa är en av de sex kärnkompetenserna inom omvårdnad och kanske den kompetens som vållat störst svårighet att ta till sig både inom utbildning och för yrkesverksamma sjuksköterskor. Föreläsningen kommer att presentera forskning från ett projekt som handlade om sociala utmaningar vid införande av IKT och speciellt vårdplanering på distans inom primärvården. Forskningen visade att implementering av nya arbetsrutiner med ny teknik tar tid och förflyttar den vana sjuksköterskan till en nybörjare igen. Ny informationsteknik är tänkt att skapa mer tid och tillgänglighet för patienterna, men kan även vara en tidstjuv som skapar dubbelarbete under en övergångsperiod.

Christel arbetar på BTH sedan 2000 och blev befordrad till lektor efter försvarade av sin avhandling om äldres välbefinnande 2005 vid Lunds universitet. Hon har även arbetat som lektor vid Linnéuniversitet under 2 ½ år. Hon arbetar inom omvårdnad speciellt inom specialistsjuksköterskeprogrammen med inriktning mot distriktssköterska och vård av äldre. Hon har över 20 års erfarenhet av undervisning inom omvårdnad. Hon har publicerad artiklar om äldres och närståendes välbefinnande, men även inom tillämpad hälsoteknik/e-hälsa. Hon har erfarenhet av att handleda studenter på såväl doktorand, magister som grundutbildningsnivå inom omvårdnad och tillämpad hälsoteknik. Hon har varit involverad i forskningsprojekt med olika funktioner, såväl huvudansvarig, handledare och forskare. Christel har vidare ett stort intresse för pedagogik och speciellt problembaserat lärande (PBL). Christel innehar ett speciellt uppdrag att leda, utveckla och vara stöd för kollegorna på institutionen i PBL.

 

Laddar Karta...