Öppen föreläsning i programvaruteknik

Tid: 13 april 2016 13:15-16:15

Välkommen till Deepika Badampudis licentiatseminarium vid institutionen för programvaruteknik, Blekinge Tekniska Högskola.

Plats: J1650, Campus Gräsvik, Karlskrona

Avhandlingens titel: Towards decision-making to choose among different component origins
Ämne: Programvaruteknik

Karta Otillgänglig