Öppen föreläsning i tillämpad signalbehandling

Tid: 17 maj 2017 13:00-14:15
Plats: Campus Gräsvik

Benny Lövström, verksam som universitetslektor vid BTH, håller en docentföreläsning i ämnet tillämpad signalbehandling onsdagen den 17 maj. Föreläsningen är öppen för allmänheten. 

Föreläsningens titel: Om bild-, video- och ljudkvalitet.

Datum: Onsdagen den 17 maj kl. 13:15
Plats: Sal J1640, hus J, plan 1, BTH, Campus Gräsvik, Karlskrona.

Föreläsningen kommer att hållas på engelska.

Bakgrund
Videodelen av den globala internettrafiken har ökat enormt och beräknas bli nästan 82% under år 2020. Denna ökande användning av video leder till att användarna blir alltmer medvetna om den perceptuella kvaliteten på den video de konsumerar. En hög komprimering av de ursprungliga videoklippen behövs för att klara de praktiska gränserna som ges för såväl lagring som överföring. Komprimeringen kan införa olika visuella försämringar i en video som minskar dess perceptuella kvalitet jämfört med den ursprungliga versionen. Flera andra faktorer påverkar också kvaliteten, inklusive originalets kvalitet, nätverksbeteende, samt avkodning och rendering på mottagarsidan. Dessa kvalitetsförsämringar ökar behovet av och intresset för kvalitetsbedömning för multimedia.

Föreläsningen ger en kort översikt över området degradering, bedömning och förbättring av kvalitet inom områdena bild, video och ljud. Den kommer att innehålla några historiska nedslag såväl som nuvarande trender.

Benny Lövström är sedan 1993 universitetslektor i tillämpad signalbehandling vid BTH. Hans högskoleutbildning är en Civilingenjörsexamen i elektroteknik från Lunds Universitet 1983, med examensarbete inom kontrastförbättring av röntgenbilder i samarbete med Malmö Allmänna Sjukhus. Efter examen fortsatte han med forskarstudier och undervisning vid samma universitet, erhöll licentiatexamen i signalbehandling 1989 och disputerade i signalbehandling 1992 med en avhandling inom medicinskt ultraljud för diagnos.

Vid BTH var Bennys fokus under den första tiden på undervisning och undervisningsrelaterad verksamhet, samt uppdrag som bl.a. prefekt och dekan. Så småningom togs forskningen upp igen, parallellt med andra uppdrag, nu med fokus på bild- och videobehandling samt perceptuell kvalitet för bild och video. I samband med denna forskning var han handledare för tre doktorander som nu samtliga har disputerat.

Benny har författat eller varit medförfattare i 38 publikationer, av dessa är 24 publikationer gjorda efter hans disputation.

Laddar Karta...