Öppen föreläsning i strategisk hållbar utveckling

Tid: 15 april 2016 09:30-13:00

Välkommen till Sven Boréns licentiatseminarium vid institutionen för strategisk hållbar utveckling, Blekinge Tekniska Högskola.

Plats: J1650, Campus Gräsvik, Karlskrona

Avhandlingens titel: Sustainable Personal Road Transport – The Role of Electric Vehicles
Ämne: Strategisk hållbar utveckling

 

Karta Otillgänglig