Öppna föreläsningar av BTH:s hedersdoktor och nya professorer

Tid: 18 maj 2017 09:00-12:00

Välkommen till tre öppna föreläsningar av BTH:s nye hedersdoktor och två av BTH:s nya professorer.

Föreläsningarna kommer att hållas i sal J1630, hus J, Campus Gräsvik, Karlskrona.

Kl 09:00-09:45 Hedersdoktor Lars Angelin
How software engineering processes are changed by software and industry evolution

Software has, in the last 5-10 years, matured into a full scale member of the industrial evolution. Some of the properties, paradigms and perspectives of the industrial evolution has changed for software, while others remain. Time-To-Market is one of the properties that has significantly climbed up the ladder of importance.  All in all, it is time to add a new chapter to the industrial evolution.

With the shift comes new challenges, that are found on all levels; global, society, enterprises and their internal engineering processes. Enterprises, which are not fast enough to prepare for the challenges, will seldom get a second chance. The consequences of software evolution are so great, that it is impossible for any single organization, to quickly and effectively create the overview, insights and knowledge necessary to make optimal use of its software opportunities. Collaboration and crossbreeding between enterprises and academia is a natural step to get ahead on the learning curve.

This presentation aims to take a holistic view of an enterprise’s relationship to the software evolution. Special focus will be on the engineering processes, i.e. the production, design and distribution processes. It will also touch on the mutual properties and effects between the software evolution and the industrial and commercial evolutions, as these form the context for enterprises.

Kl 10.00-10:45 Darja Smite
Unanticipated costs in offshoring software development

Motivated by tremendous salary differences many software companies, large and small, have jumped on the bandwagon of offshoring. But are cost-savings easy to achieve when offshoring complex projects? How large is the investment to make offshoring work, and how much does it cost to control it? This inauguration lecture will cover the lessons learned from a number of offshoring cases, and summarize the key hindrances for reaching the economic benefits of offshoring.

Kl 11:00-11.45 Johan Öinert
Matematiken i människans tjänst – igår, idag och imorgon

Matematikforskning, vad är den egentligen bra för? Den frågan ställer sig nog många. Genom ett flertal illustrerande exempel kommer jag att visa hur matematik och matematiskt tänkande har spelat en avgörande roll för vår moderna historia. Ni kommer att få leva er in i hur vår tillvaro hade kunnat se ut om vi inte hade haft matematikforskning. Mitt huvudsakliga forskningsområde är icke-kommutativ algebra. Jag kommer att beskriva några viktiga händelser som har drivit på utvecklingen av detta forskningsområde. Därefter kommer ni att få se en glimt av vad min forskning handlar om. Hur bygger man en algebra från en graf? Varför skulle man vilja göra det? Vad är en polynomring? Vad händer om vi ändrar dess multiplikationsoperation en aning? Allt detta, och mer därtill, kommer ni att få se!

 

 

Karta Otillgänglig