Öppna föreläsningar av nya professorer

Tid: 19 maj 2016 09:00-13:45

I samband med årets Akademiska högtid ger de nya professorerna och årets hedersdoktor föreläsningar inom sina forskningsområden.

Plats: Sal 1630, hus J, Campus Gräsvik i Karlskrona

Kl. 09.00-09.45 professor Martin Andersson:
Små uppstickare och gamla jättar i innovation och näringslivsdynamik: en David-Goliat symbios?
Martin Andersson kommer att prata om forskning kring de olika roller som stora etablerade och nya och mindre företag spelar för innovation och teknologiutveckling, och hur samspelet mellan de olika typerna av företagen förändrats i takt med att ny teknologi introducerats i ekonomin. Presentation kommer att behandla klassiska teoretiska perspektiv som går tillbaka till Joseph Schumpeter och tillika nya koncept som entreprenöriella ekosystem. Föreläsningen kommer att bygga på en stor dos mikroekonometriska resultat från analyser av näringslivs- och företagsdynamik i Sverige.

Kl. 10.00-10.45 professor Sharon Kao-Walter:
Hur undviker eller skapar man sprickor?
I många produkter eller tillverkningsprocesser, är det viktigt att undvika sprickbildning. Till exempel skulle ingen vilja köpa en ny bil med en spricka i motorhuven. Å andra sidan kan ett brott, med rätt design och rätt materia, vara användbar för att göra ett paket mer lättöppnad.

Genom ett nära samarbete med företag som Volvo Car och Tetra Pak, är mitt forskningsarbete huvudsakligen inriktat på att skapa och tillämpa användbar hållfasthetsteori för att förutsäga och få förståelse om när och hur sprickbildning sker.

Tillsammans med kollegor i min forskargrupp (även andra universitet och företag), har många intressanta observation gjorts i olika experimentella studier och genom teoretiska analyser. Vidare har detta gjort det möjligt att utveckla kraftfulla och virtuella modeller för att simulera vad som händer i verklighet under tillverkning eller brukande av produkter.

Ser man tillbaka på min karriär som forskare, har nyfiken varit min främsta drivkraft. Min erfarenhet från industrin (Tetra Pak R&D, 1991-99), har gett mig en ovärderlig insikt i ”in real life”.  Dock är konsten att kombinera nyfikenhet, intresse, lagarbete, kreativitet, uthållighet, familj hobby och ambitioner en livslång utmaning.

Kl.11.00-11.45 professor Lisa Skär:
Det goda vårdmötet.
Ett oräkneligt antal möten sker inom vården varje dag.  Några möten är korta och tillfälliga, medan andra är långvarig och återkommande. Vid korta och tillfälliga vårdmöten mellan patient och vårdgivare behöver ofta flera saker att tas om hand på kort tid. Korta vårdmöten kan därför vara ett hinder för utvecklingen av en vårdande relation. För att uppnå det goda vårdmötet, måste det finnas tid, resurser och möjligheter för patienter och vårdpersonal för att skapa en meningsfull relation oavsett mötets längd och varaktighet.

Kl.13.00-13.45 årets hedersdoktor Göran Johnsson
Kan jag, vill jag, får jag?
Göran Johnsson har en gedigen erfarenhet av svensk industri. Han har under hela sitt liv arbetat inom industrin – framför allt inom den fackliga verksamheten.  Johnsson kommer att presentera:
Att kunna delta i arbetsliv och i samhällets utveckling är en fråga både om miljöfaktorer och kunskaper.
Att viljan finns är avgörande.
Att få omgivningens engagemang, tillåtelse och stöttning för min egen livsresa möjliggör utveckling av teknik och tillväxt. Så skapas ett bättre samhälle där såväl dynamiken som solidariteten får plats.

Karta Otillgänglig