Paneldebatt: Från Parisavtalet och världens hållbarhetsutmaningar till omställningen av Karlskronas transportsystem

Tid: 19 september 2019 18:00-20:00
Plats: Konserthusets foajé, Karlskrona

BTH-forskaren Henrik Ny deltar i en panelbedatt under Trafikantveckan i Karlskrona.

Ett hållbart samhälle är ett samhälle som är uppbyggt så att det kan överleva på sikt. Dagens icke hållbara samhälle kan inte överleva utan måste försöka hitta en balans med naturen igen.

En av de största hållbarhetsutmaningarna är att stabilisera klimatet. Parisavtalet har satt upp ett mål om att inte höja den globala medeltemperaturen med mer än 1,5 till 2 grader. Och det är väldigt bråttom. Världen måste ställa om till 2050 och Sverige har satt 2045 som mål. Detta borde vi minst hålla.

De som tidigt kan visa på bra omställningslösningar kan vinna stora fördelar framöver på marknader runt hela världen. Transportsektorn bidrar med ca en tredjedel av klimatutsläppen i Sverige och det är därför speciellt viktigt att snabbt få igång en omställning där.

Laddar Karta...