Prestationens psykologi med Johan Plate – föreläsning inom BTH idrottsakademi

Tid: 6 april 2016 19:00-20:30

Föreläsning inom BTH idrottsakademi.
Idrottspsykolog Johan Plate reder ut begreppen bakom mänsklig prestation.
-Vad är det som styr din prestation?
-Hur sätter man mål och hur når man dem?
-Finns det olika mål?
-Kan jag skapa min egen prestationsmiljö?
Plats: Multisalen, Campus Gräsvik
Kl: 19:00 – 20:30
Föreläsningen är kostnadsfri och öppen för alla.
Karta Otillgänglig