Professor Ashok Jhunjhunwala, IITM, gästföreläser

Tid: 16 juni 2016 14:00-15:00

En delegation från det indiska universitetet IITM, Chennai, besöker BTH 16-17 juni.

BTH har sedan 2008 ett samarbetsavtal med IITM, idag rankad 1:a bland indiska tekniska institut. BTH och IITM samarbetar nu i det VINNOVA-finansierade projektet ”Health in Hand”, med fokus på innovativa mobila tjänster för hälsa. Besöket sker inom ramen för ”Health in Hand”-projektet men IIT Madras har också uttryckt stort intresse för BTH:s forskning kring innovationer för hållbar tillväxt. Därför ingår lika delar tillämpad hälsoteknik och hållbar utveckling i besöksprogrammet.

Under besöket kommer professor Ashok Jhunjhunwala, IITM,att hålla två öppna gästföreläsningar, båda i lokalen J1640 på BTH Campus Gräsvik:

Torsdag 14:00-15:00  Erfarenheter av forskning och utveckling på IITM för hållbar samhällsutveckling

Fredag 13:00-14:00 Erfarenheter av forskning och utveckling på IITM om IT för vård och hälsa

Karta Otillgänglig