Programavslutning för sjuksköterskestudenterna

Tid: 13 januari 2017 10:00-12:00

Sjuksköterskestudenterna vid BTH har programavslutning.

Fredagen den 13 januari kl 10:00 i Multisalen, BTH, Karlskrona.

Karta Otillgänglig