Ryan Ruvalds licentiatseminarium i maskinteknik

Tid: 19 december 2019 13:00-15:00
Plats: J1650, Campus Gräsvik

Välkommen till Ryan Ruvalds licentiatseminarium i maskinteknik vid Blekinge Tekniska Högskola.

Avhandlingens titel:  Prototyping for Product-Service Systems innovation: Insights from the construction equipment industr

Licentiatuppsatsen och abstrakt är tillgänglig via: https://bthse-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/rwr_bth_se/ETTnEVR87FNJvBmLk-vrqbkBqPtzaNWXz302Nb-kqGrtfQ?e=VBnxHH

 

Laddar Karta...