Sogand Shirinbabs disputation

Tid: 16 januari 2019 13:00-15:00
Plats: J1650, Campus Gräsvik

Välkommen till Sogand Shirinbabs disputation i ämnet datavetenskap vid Blekinge Tekniska Högskola

Avhandlingens titel: “Performance Implications of Virtualization”

Opponent: Prof. Valeria Cardellini, University of Rome Tor Vergata, Italien

Betygsnämnd:
Dr. Martina Maggio (docent), Lunds Universitet
Dr. Johan Tordsson (docent), Umeå Universitet
Dr. Imran Sarwar Bajwa, The Islamia University of Bahawalpur, Pakistan

Avhandling och abstrakt tillgängliga via:

http://bth.diva-portal.org/smash/get/diva2:1260339/FULLTEXT02.pdf

 

Laddar Karta...