Stipendieutdelning för bästa examensarbeten – följ livesändningen

Tid: 27 november 2020 17:00-18:00

​​Den årliga stipendieutdelningen för framstående examensarbeten blir i år helt digital. Sparbanksstiftelsen Kronan som delar ut stipendierna sänder hela evenemanget på länken nedan. 

Stipendieceremonin kan följas via länken nedan. Sändningen startar kl 17:00.

Kriterier för priset
Representanter från Sparbanksstiftelsen Kronan och BTH har analyserat årets examensarbeten mot stiftelsens beslutskriterier. Stiftelsen delar ut stipendier för bästa examensarbete med fokus på hög kreativitet – ny teknik – praktisk relevans – teknisk nytta – affärspotential – nyföretagande – eller – stor samhällsnytta inom välfärd, hälsovård och offentlig sektor.

Totalt 300 000 kronor delas ut
För BTH:s del rör det sig om nio examensarbeten som belönas och totalt delas 300 000 kronor ut till stipendiaterna, varav 100 000 som ett jubileumsstipendium, ett stipendium på 50 000 och resterande på 25 000.

Digital ceremoni
På grund av covid-19 blir utdelningsceremonin digital och i form av intervjuer med studenter, företrädare för Sparbanksstiftelsen Kronan och BTH.

Följ sändningen via denna länk

 

Karta Otillgänglig