Sravan Tatipalas licentiatseminarium i maskinteknik

Tid: 20 december 2019 13:00-15:00
Plats: J1610, Campus Gräsvik

Välkommen till Sravan Tatipalas licentiatseminarium i maskinteknik vid Blekinge Tekniska Högskola.

Avhandlingens titel:  Sheet metal forming in the era of industry 4.0: using data and simulations to improve understanding, predictability and performance

Licentiatuppsatsen och abstrakt är tillgänglig via: http://bth.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:1372742

 

 

Laddar Karta...