Sveriges innovationsriksdag, 7-9 maj, i Karlshamn och Karlskrona

Tid: 7 maj 2019-9 maj 2019 (heldag)

Förkonferens 7 maj, Karlshamn
Sveriges Innovationsriksdag 8–9 maj, Karlskrona

Sveriges Innovationsriksdag är den svenska branschföreningen Swedish Incubators & Science Parks årskonferens. Innovationsriksdagen har de senaste åren utgått från utmaningar som cirkulär ekonomi, digital transformation och innovations- och konkurrenskraft. Temat för Sveriges Innovationsriksdag 2019 är Smart Society och arrangeras i Blekinge.

Plats: Net Port Science Park, Karlshamn. Brinova Arena Karlskrona.

Här kan du läsa mer och anmäla dig.

Karta Otillgänglig