Thomas Olssons disputation i ämnet programvaruteknik

Tid: 25 september 2020 13:00-15:00
Plats: J1630, Campus Gräsvik

Välkommen till Thomas Olssons disputation vid institutionen för programvaruteknik.

Avhandlingens titel: Understanding and Supporting Quality Requirements Engineering in Software-intensive Product Development.

Seminariet hålls via Zoom: https://bth.zoom.us/j/68379265033
Vid önskemål om att delta på plats, vänligen kontakta Svetlana Zivanovic, szi@bth.se (senast den 18 september).

Avhandling och abstrakt är tillgängliga på: http://bth.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:1456831

 

You are welcome to attend Thomas Olsson’s public defense of a doctoral thesis at the Department of Software Engineering, Blekinge Institute of Technology.

Thesis title: Understanding and Supporting Quality Requirements Engineering in Software-intensive Product Development.

The seminar will be held via Zoom: https://bth.zoom.us/j/68379265033
To attend the seminar at BTH, please contact Svetlana Zivanovic, szi@bth.se (no later than September 18th).

The thesis and abstract available at http://bth.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:1456831

Laddar Karta...