Thomas Sieverts licentiatseminarium

Tid: 1 februari 2019 09:00-11:00
Plats: J1650, Campus Gräsvik

Välkomna till Thomas Sieverts licentiatseminarium i ämnet systemteknik vid institutionen för matematik och naturvetenskap, Blekinge Tekniska Högskola.

Avhandlingens titel:
 GNSS Radio Occultation Inversion Methods and Reflection Observations in the Lower Troposphere

Licentiatuppsatsen är tillgänglig via: http://bth.diva-portal.org/smash/get/diva2:1277418/FULLTEXT01.pdf

 

Laddar Karta...